השהייה הממושכת של צה"ל ברצועת הביטחון בלבנון (1985-2000) ממשיכה לעמוד במוקד הדיון הציבורי בישראל על אף הזמן הרב שעבר מאז הנסיגה. מאמר זה מבקש להוסיף נקודת מבט ייחודית לדיון זה. לצורך כך, המאמר מציג בחינה תיאורטית והיסטורית חדשה של מלחמות ישראל, ובתוך כך של תקופת השהייה ברצועת הביטחון, באמצעות השימוש במושג 'מלחמת התשה'. השימוש במושג זה מאפשר לראשונה להבין את תקופה זו כחלק מדפוס החוזר על עצמו בהיסטוריה הצבאית של ישראל, במסגרתו ישראל נקלעת לתקופות ממושכת של לחימה בעצימות נמוכה (1953-1956, 1967-1973, 1985-2000, 2006-כיום) בעקבות מלחמות שהסתיימו מבלי שהיריב זנח את שאיפתו להביס את ישראל.

המאמר פורסם ב"בין הקטבים", גיליון יבשה ב'. לקריאת המאמר

קריין: גור מורד

Share | Download(Loading)