All episodes

השיחה עם תא"ל במיל' הדוקטור מאיר פינקל עוסקת בהשפעת הדרג המדיני על הדרג הצבאי בנושא התעצמות צבאית, ובמיפוי הכוחות הפועלים בתכנון הרב-שנתי בתוך המטה הכללי.  הרקע לשיחה הוא ספרו החדש...

בפרק הקודם הצגנו את תפיסת הנצחון ותר"ש תנופה. כעת, נעמיק מעט בתפיסה בעזרת מפקד מרכז דדו, תת-אלוף ערן אורטל, שנשען בתשובותיו גם על ידע היסטורי רחב.   קרדיטים: פתיח Back on Track – L...

ראיון עם מפקד מרכז דדו - תא"ל ערן אורטל על התוכנית הרב-שנתית "תנופה". בחלק הזה דברנו על עקרונות התוכנית, הבעיה המערכתית ותוכנית לפתרונה בעזרת מיצוי הגל הטכנולוגי.  קרדיטים: פתיח B...

מגפת ה COVID-19 כבר שינתה את העולם באופנים רבים. שאלה מרכזית שדורשת חקירה בחודשים הקרובים היא השפעת המגפה והשלכותיה הפוליטיות והכלכליות על המאבק האלים המתמשך בין מדינת ישראל לבין א...

הפרק נתאר את הופעותיה בצה"ל, מהו תפקידם המכריע של קציני המטה בזיהוי התופעה, כיצד ניתן להציף אותה וכיצד להתמודד איתה – כשמתכוננים למלחמה, ובמלחמה עצמה. ממשיכים בראיון עם חוקר התופעה...

מה קורה, כאשר הדרגים הבכירים ביותר בצבא, יוצאים למלחמה כאשר אין להם הבנה משותפת של הבעיה הצבאית ופתרונה?   חוסר הסכמה על שיטת ההפעלה של הכוחות יכול לפגוע דרמטית בעוצמת הכח הצבאי גם...

מפקד זרוע היבשה לשעבר, האלוף במיל' גיא צור מתאר כיצד הוביל תהליך למידה לפיתוח תפיסת תמרון יבשתי רלוונטי ותוכנית בניין כוח תומכת אותו. דרך ראיון זה ניתן להבין את ההגיונות מאחורי התפ...

פרק נוסף בסדרה של מקרי בוחן של טרנספורמציה צבאית. והפעם, מהפכה דיגיטלית בפיקוד העורף. האלוף תמיר ידעי, מפקד פיקוד העורף,  פרסם מאמר בגיליון 20-21 של בין הקטבים, אשר מתאר את התהליך ...

  הפרק הנוכחי עסקנו ב"דיפלומטיה צבאית". תת-אלוף ארז מייזל, ראש חטיבת קשרי החוץ בצה"ל, שמסיים כעת את תפקידו,  מעמיק ומסביר כיצד היחסים של צה"ל עם צבאות זרים ועם ארגונים בטחוניים, תו...

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App