בשלוש התוכניות הקרובות ננסה לפצח את הקפיצה המחשבתית הנדרשת לבניין הכוח של צה"ל. התוכנית הראשונה מניחה הקשר היסטורי רחב מאוד כדי להבין את האתגר המערכתי ואת הפוטנציאל הטכנולוגי למענה. כדי לחבר את הפוטנציאל הטכנולוגי לעלות על הגל החדש שיעזור לנו להתמודד עם האתגר. בתוכנית הראשונה נעסוק בשלושה גלים של מהפכות צבאיות.

התוכנית פורסמה לראשונה ב29.10.18 ברצועת הפודקאסטים של גלי צה"ל. https://tinyurl.com/ybknsp88

Share | Download(Loading)