בפרק נתאר מקרה בוחן מתקופת מלחמת העולם השניה, שעשוי לעורר השראה רלוונטית לצה"ל של היום. נשמע מפתיע? בצדק. טכנולוגיות האש, המודיעין, השיט והטיסה התפתחו כמה דורות מאז. אולם גיבוש התשובה לשאלה איך נלחם צבא ומהם כלי המלחמה שלו, אינה נשענת רק על מה שמצוי בקצה הטכנולוגיה של אותה התקופה. אלא איך משלבים אותם, ואיך מנטרלים את עוצמת היריב.

במילים אחרות: הנחות יסוד ותפיסות לחימה. אויב נחות (הצי הגרמני) שמממש אסטרטגיה של התשת העורף (או שיירות אספקה) בעזרת טקטיקה של העלמות והיטמעות בשטח. ומולו, אויב עוצמתי יותר (הצי בריטי) שמפתח תפיסה מבצעית חדשה תוך כדי לחימה, של תשלובת מודרנית, לשעתה,  של סנסורים, כלי נשק מתואמים ועיבוד מידע מתקדם.

קרדיטים מוסיקלים:

 

Guess who

__השיר__ מאת ____ Kevin MacLeod __ מאושר לשימוש ברישיון __שם_רישיון__ (__כתובת_אתר_של הרישיון_)

מקור: __כתובת_אתר של_הרצועה__

אמן: _כתובת_האתר_של_האמן_

 

Exotic Battle

_השיר__ מאת __ Kevin MacLeod __ מאושר לשימוש ברישיון __שם_רישיון__ (__כתובת_אתר_של הרישיון_)

מקור: __כתובת_אתר של_הרצועה__

אמן: _כתובת_האתר_של_האמן_

 

Atlantean Twilight

0:46 / 2:51

Kevin MacLeod

__השיר__ מאת __האמן__ מאושר לשימוש ברישיון __שם_רישיון__ (__כתובת_אתר_של הרישיון_)

מקור: __כתובת_אתר של_הרצועה__

אמן: _כתובת_האתר_של_האמן_

 

Navajo Night

Audionautix

__השיר__ מאת __האמן__ מאושר לשימוש ברישיון __שם_רישיון__ (__כתובת_אתר_של הרישיון_)

אמן: _כתובת_האתר_של_האמן_

 

 

Hero's Theme

0:52 / 1:42

Twin Musicom

קולנועי | דרמטי

אתה יכול להשתמש בשיר הזה בכל אחד מהסרטונים שלך, אך עליך לכלול את הפרטים הבאים בתיאור הסרטון:

__השיר__ מאת __האמן__ מאושר לשימוש ברישיון __שם_רישיון__ (__כתובת_אתר_של הרישיון_)

מקור: __כתובת_אתר של_הרצועה__

אמן: _כתובת_האתר_של_האמן_

 

 

Ghost Processional (Alternate)

0:27 / 1:46

Kevin MacLeod

קולנועי | כהה

אתה יכול להשתמש בשיר הזה בכל אחד מהסרטונים שלך, אך עליך לכלול את הפרטים הבאים בתיאור הסרטון:

__השיר__ מאת __האמן__ מאושר לשימוש ברישיון __שם_רישיון__ (__כתובת_אתר_של הרישיון_)

מקור: __כתובת_אתר של_הרצועה__

אמן: _כתובת_האתר_של_האמן_

 

 

Big Horns Intro

0:09

Audionautix

קולנועי | דרמטי

אתה יכול להשתמש בשיר הזה בכל אחד מהסרטונים שלך, אך עליך לכלול את הפרטים הבאים בתיאור הסרטון:

__השיר__ מאת __האמן__ מאושר לשימוש ברישיון __שם_רישיון__ (__כתובת_אתר_של הרישיון_)

אמן: _כתובת_האתר_של_האמן_

Gymnopedie No 2

0:17 / 2:39

Kevin MacLeod

קלאסית | רגוע

אתה יכול להשתמש בשיר הזה בכל אחד מהסרטונים שלך, אך עליך לכלול את הפרטים הבאים בתיאור הסרטון:

__השיר__ מאת __האמן__ מאושר לשימוש ברישיון __שם_רישיון__ (__כתובת_אתר_של הרישיון_)

מקור: __כתובת_אתר של_הרצועה__

אמן: _כתובת_האתר_של_האמן_

 

On the Verge

האומן:  Joseph Mcdade

כתובת האישור: https://josephmcdade.com/music

מקור: https://josephmcdade.com/music/batch-001/on-the-verge

Share | Download(Loading)