"ערצב 19" הוא מבצע מפואר של חיל האוויר להשמדת הטק"א במלחמת שלום הגליל, 9 שנים לאחר הכישלון מולם במלחמת יוה"כ. תת-אלוף במילואים הדוקטור מאיר פינקל חקר את תהליך השינוי הזה שביצע חיל האוויר, וכתב על כך בגיליון החגיגי הכפול 20 ו-21 של בין ההקטבים. בפרק, פינקל מספר בתמצית על 9 שנים של תהליכי שינוי, ומה ניתן ללמוד מהם היום. 

בחלק הראשון דברנו על השינויים המהותיים באופני הפעולה של חיל האוויר במודיעין, בפיקוד ובשליטה באמצעי הלחימה, ובאימונים. תהליך של תשע שנים של ישום לקחים מכשלון המלחמה הצורב.

 

Share | Download(Loading)