ערצב 19 הוא נקודת שיא של טרנספומציה צבאית. מבצע לתקיפת 19 סוללות טק"א, והשמדת מערך הטק"א הסורי במלחמת שלום הגליל.
בין הכשלון במלחמת יום הכיפורים ובין ההצלחה במלחמת שלום הגליל ביצע חיל האוויר מהפכה זרועית בעניינים צבאים, שכתוצאה ממנה הצליח להביס את מערך הטק"א הסורי, והמחיש לברית המועצות את אוזלת ידה מול היכולת הטכנו-מבצעית של צה"ל. המהפכה התגלמה ביכולת מערכתית, מטוסים, טילים, אמצעי מודיעין ול"א, אך חידושיה היו גם בתחומי התכנון השליטה והעברת המידע. הטראומה של הכשלון גרמה לכך שהמענה התאפיין ביתירות רבה. 

בחלק השני דברנו עם ד"ר מאיר פינקל על שיאו של התהליך, ומה ניתן ללמוד ממנו גם היום.

Share | Download(Loading)