ב־2006, הוקם ה-JIEDDO – הארגון האמריקאי המשולב להבסת מטעני צד – כמענה לשימוש בטקטיקה הזאת מצד כוחות ההתקוממות העיראקית כנגד כוחות אמריקאים. מתחילתה של הפלישה האמריקאית בעיראק, זוהו מטעני צד כאיום אסטרטגי, ולא רק טקטי. שלושת צירי התמיכה שסיפק JIEDDO לכוחות אמריקאים בעיראק מקבילים לשלוש התגובות להשתנות המהירה של המציאות: הציר הטכנולוגי היה אמור לפתור את הבעיות הטקטיות שבפניהן ניצבים הכוחות ולהקנות שליטה במתרחש; הציר המבצעי, הכולל מאמצים התקפיים וסיכוליים, היה מיועד לצמצם את אזורי האי-וודאות שמאתגרים את הכוחות; וציר ההכשרה הקנה לכוחות את הכלים להתמודד עם הבעיה. עיון בפעולות ה-JIEDDO מגלה את חשיבות אחרון הצירים האלה, שנשען מעל הכול על "חשיבה על חשיבה" ככלי המתאים להתמודדות עם מציאות מתהווה.

המאמר פורסם ב"בין הקטבים" גיליון שינוי והשתנות (מס' 2), יולי 2014

לקריאת המאמר

קריין: רועי וינברג

Share | Download(Loading)