מבצע "מוקד", שפתח את מלחמת ששת הימים, נחשב עד היום לאחד המבצעים האוויריים הנועזים והמבריקים ביותר בתולדות הכוח האווירי. חיל האוויר הישראלי תקף את חיל האוויר המצרי בהפתעה מוחלטת והשמיד אותו לחלוטין בעודו על הקרקע, במבצע שארך שלוש שעות.

במבצע "מוקד" הדגים חיל האוויר הישראלי את היכולת הייחודית של הכוח האווירי לרכז מאמץ ולתקוף מספר רב של מטרות במקביל בזמן קצר מאד. יכולת זו באה לידי ביטוי בחיבור טוב בין יכולות מודיעיניות לאיסוף ויכולות אופרטיביות לבין תכנון ושליטה. הצלחה התלויה במידה רבה בכך שלכוח האווירי תינתן אפשרות להגיח בהפתעה.
לטענת כותבי המאמר, בעקבות "מוקד" השקיע חיל האוויר מאמץ גדול בתכנון ובביצוע מהלכי פתיחה למערכות השונות. מהלכים אלה אכן הצליחו לרוב, אולם לא תמיד השפעתם על התוצאות הסופיות של המערכות הייתה משמעותית, למעט מבצע "מוקד" עצמו. הסיבה לכך הייתה תהליך עיצובי ותכנוני לא מעמיק ולא שלם, שלא חיבר בין המהלך הפותח לבין המשך המערכה וסיומה.

חלקו של חיל האוויר ומעורבותו בתהליך המלא היו חלקיים.

מכאן עולה השאלה האם ייתכן שההצלחה המסחררת של מבצע "מוקד" קיבעה את החשיבה בחיל האוויר ומיקדה אותה במהלך הפתיחה על חשבון ההסתכלות הכוללת על המערכה? לצורך דיון בשאלה זו עוסק המאמר ברלוונטיות הרעיונות העומדים מאחורי מבצע "מוקד" – מתקפת מנע ומתקפה מקדימה – במלחמות סימטריות ואסימטריות מ-1967 ועד ימינו, התבוננות בתהליך למידה שהתקיים בחיל האוויר בתחילת שנות האלפיים ועד כמה יושמו התובנות אליהן הגיע החיל.

 

קריין: גור מורד

Share | Download(Loading)