חיל האוויר וצה"ל במלחמת ששת הימים - קריאה מחודשת בספרו של עזר ויצמן "לך שמים, לך ארץ" המבקשת, לאור פתיחת הארכיונים של צה"ל לאחר 50 שנים למלחמה, לשפוך אור על משמעותו של מבצע מוקד על הכרעת המלחמה בכלל, וניתוח האופן בו ויצמן תפס את מקומו של חיל האוויר במלחמה וביחס למשימת צה"ל. "שילוביות נוסח ויצמן הייתה הפעלה נפרדת למטרה כללית משותפת - ניצחון", כותב מחבר המאמר, ובכך מנסח את ההיסט ומסביר מדוע השתרשה בזיכרון הישראלי ההבנה כי אותו מבצע שפתח את המלחמה נתפס כזה שהכריע אותה, למרות שניכר כי לא אלו היו פני הדברים בעיני כל הנוגעים בדבר. הכותב מבקש להצביע על קושי היסטורי ועכשווי כאחד, על יכולתו של צה"ל מבחינה תרבותית, ואף גנטית אולי, ליישם את תורת הקרב המשולב.

 

קריין: ישורון תורג'מן

Share | Download(Loading)