השינויים באופי הלחימה, מה שמכונה "מהפכה בעניינים צבאיים", הם בעלי השפעות

מרחיקות לכת על יכולת הקרנת הכוח. מאמר זה דן בעליונות הצבאית האמריקאית וטוען

שזליגה של "מהפכת טכנולוגיות המידע בעניינים צבאיים" (RMA IT) אל כוחות צבא רבים

ברחבי העולם מערערת עליונות זו, ולכן משפיעה על יכולת הקרנת הכוח של ארצות

הברית בעולם, ובכלל זה באזורנו. לאור זאת טוען המאמר שארצות הברית תצטרך לבחור

בין מספר חלופות לפעולה, הנעות בין נסיגה מתפקידיה בזירה הבין־לאומית ובין מציאת

דרכים חדשניות להקרנת כוחה הצבאי. בחלקו האחרון עוסק המאמר בהשלכות הדברים

על ישראל, וביניהן האפשרות שהיא תהפוך לבסיס אמריקאי חיוני באזור. 

 

פורסם ב"בין הקטבים", גיליון "בדרך לטרנספורמציה צבאית", יולי 2019

לקריאת המאמר

 

קריין: גור מורד

Share | Download(Loading)