המטה הכללי המודרני הראשון היה המטכ"ל הפרוסי, שהוקם כתוצאה מהתבוסה  הפרוסית לנפוליאון בתחילת המאה ה־19. עד היום, מהווה המטכ"ל הפרוסי דגם לכל הצבאות המודרניים, וניתן לזהות בעיות ויתרונות מבניים במטות כלליים בכל העולם דרך עיון עמוק במטכ"ל הפרוסי־גרמני. לצורך כך, המאמר מציג וסוקר את ההתפתחות הארגונית שלו מאז הקמתו עד ערב מלחמת העולם השנייה, אז אוייש במיוחד על ידי קצינים שהוכשרו לכך; את מקומו של המטכ"ל בתכנון ובפיקוד מבצעים יבשתיים; את החידושים של הרפורמות הפרוסיות־גרמניות.

בתפיסה השוואתית, נראה שהמתחים הקיימים בצה"ל דומים לאלה שהופיעו בצבא הגרמני ב־1914: בניין הכוח מול המטכ"ל, המטכ"ל לעומת השטח והפער בין תכנון לבין יישום.

המאמר פורסם בבין הקטבים, גיליון המטה הכללי-חלק ג', דצמ' 2017

לקריאת המאמר

קריין: ישורון תורג'מן

Share | Download(Loading)