בעשור האחרון אנו עדים לשינוי בתרבות האסטרטגית של צה"ל - מעבָר לגישה של 
חדשנות באמצעות חיזוי. מאמר זה מצביע על השינוי ודן בגורמים שאפשרו אותו, כמקרה 
בוחן מעניין לשינוי מפתיע של תרבות אסטרטגית. המאמר מציע שלושה גורמים לשינוי: 
בשלות תפיסתית־מחשבתית בדרג הבכיר; סוכני שינוי שנחשפו לרעיונות על חשיבה 
מערכתית ושינויים באופי המלחמה; קבוצה של "עצמאים" המפיצה התנהלות חדשנית. 
כתב העת "בין הקטבים" הוא מסגרת המאפשרת ביטוי לקהילה הצבאית ולרעיונות של שינויים צבאיים.

המאמר פורסם ב"בין הקטבים" בגיליון "בדרך לטרנספורמציה צבאית", יולי 2019.

לקריאת המאמר

קריין: ישורון תורג'מן

Share | Download(Loading)