לאור פרסום החלטת הממשלה להקים רשות לאומית להגנת סייבר, בוחן מאמר זה  את הצדקת המהלך כמענה לאיומים ביטחוניים קיברנטיים. במרחב ההגנה בסייבר, "לוחמה קיברנטית" היא איום מרכזי על מערכות אזרחיות וממשלתיות יחדיו. טענת המאמר היא ש"הלוחמה הקיברנטית" איננה נפרדת מהמערכה הצבאית, אלא היא חלק ממארג האיומים הכולל על מדינת ישראל. לשם כך נדרשת רציפות מענה, והפיתרון הוא אחדות הפיקוד במלחמה אל מול האיום החדש. המסקנה הזאת מטילה ספק בהחלטה להקים רשות אזרחית להגנת סייבר. למרות הנימוקים שהאיום על המגזר האזרחי דורש הגנה מגוף אזרחי, השוואה עם הסמכויות ועם התפקיד של פיקוד העורף, מגלה שגוף צה"לי יכול לפעול במרחב אזרחי באופן אפקטיבי וללא נזק לדמוקרטיה.

המאמר פורסם ב"בין הקטבים", גיליון הגנה ועורף, מס' 4, יולי 2015.

לקריאת המאמר

קריין: גיא ישראלי.

Share | Download(Loading)