מתוך "בין הקטבים" 8, המטה הכללי - חלק א', 2016

למידה ארגונית היא תהליך מורכב - במיוחד בארגון גדול ומבוזר כמו צה"ל. תהליכי למידה נשענים לא רק על תקשורת בין-מדרגית, אלא גם על התרבות שבה התקשורת הזאת מתקיימת. ללא למידה מערכתית  משותפת ושיטתית, בעיקר בין הפיקודים למטה הכללי מתחים ומחלוקות לא ייפתרו  וישליכו על האפקטיביות המבצעית, כפי שהתרחש במלחמת לבנון השנייה. תקופה זו הדגימה את הגורמים שעלולים לעכב למידה משותפת, כוללים חסמים אישיים, תרבותיים, ארגוניים ופסיכולוגיים-קוגניטיביים.

לקריאת המאמר כנסו לקישור

קריין: גור מורד

Share | Download(Loading)