איום הטילים שינה את פני המלחמה בישראל, תוך הצמדת העורף האזרחי לחזית הלחימה, במיוחד מאז מלחמת המפרץ. מערך ההגנה האווירית מהווה מענה מערכתי לאיום זה, וטמון בו גם פוטנציאל לשינויים מהפכניים בתפיסת הביטחון הישראלית; לא רק בענייני הגנה, אלא גם בהכרעה, בהרתעה ובהתרעה. מחקר זה סוקר את השינויים שכבר התגלו כתוצאה מהטמעתה של הגנה אווירית פעילה בשדה הקרב, מפרט את האתגרים שעימם מתמודד מערך ההגנה האווירית, ומציין תחומים אסטרטגיים מערכתיים וטקטיים שבהם לא מוצה הפוטנציאל של טכנולוגיית היירוט. כמו־כן, מוצעים נתיבי התקדמות בפיתוח ובשימוש של טכנולוגיות יירוט, כדי למצות את הפוטנציאל הזה, לא רק לצורכי הגנה קלאסיים אלא גם בהקשרים התקפיים.

 

התפרסם ב"בין הקטבים" גיליון 4 - הגנה ועורף.

לקריאת המאמר

קריין: גיא ישראלי

Share | Download(Loading)