מגפת ה COVID-19 כבר שינתה את העולם באופנים רבים. שאלה מרכזית שדורשת חקירה בחודשים הקרובים היא השפעת המגפה והשלכותיה הפוליטיות והכלכליות על המאבק האלים המתמשך בין מדינת ישראל לבין איראן ושלוחיה.

ראיינתי את חוקר מרכז דדו, לייזר ברמן, על מאמר שהוא כתב בנושא: "ויהי אחרי המגפה": השפעת מגפות על עימותים מתמשכים

https://tinyurl.com/y2nxd9yw

 

קרדיטים מוזיקלים:

פתיח Back on Track – Latinesque

Kevin MacLeod

https://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100426

 

Share | Download(Loading)