במהלך השנים הלך ונשק עקרון 'צבא העם' שגובש בקום המדינה. המאמר סוקר את תהליכי השחיקה והגורמים החברתיים, הכלכליים וההיסטוריים שהולידו את הצורך בבחינה מחדש של מודל השירות הקיים. לאחר הגדרת הבעיה, מציע מחבר המאמר מודל חדש המשלב את המשך מודל 'צבא העם' יחד עם הרחבת השירות הלאומי

באופן שאמור לצמצם מתחים בין זרמים בחברה ולשמר את עיקרון השוויון.

המאמר פורסם ב"בין הקטבים" גיליון בניין כוח אדם (מס' 26-27), פבואר 2021

לקריאת המאמר

קריין: ישורון תורג'מן

Share | Download(Loading)