הגנה פעילה כרגל רביעית בתפיסת הביטחון - מה ניתן ללמוד ממבצע "צוק איתן"?

מאת תא"ל (מיל') ד"ר מאיר פינקל, מר יניב פרידמן והגב' דנה פרייזלר-סווירי

תפיסת הביטחון של ישראל בראשיתה העמידה את שלוש הרגליים – ההרתעה, ההתרעה וההכרעה. בחלוף השנים, הצטרפה "רגל" ההגנה להביטחון לאור התעצמות האיום הטילי כפי שבא לידי ביטוי במלחמת לבנון השנייה. מאמר זה עורך דיון תפיסתי במעמדו של מרכיב ההגנה בתפיסת הביטחון הלאומי. מבצע "צוק איתן" משמש כבסיס לדיון במאמר, המנסה לבחון שני נושאים: האיזון בין הגנה להתקפה בתפיסת הביטחון והפער בין הדרג המדיני והצבאי בתפיסת תפקיד ההגנה.

 

פורסם ב"בין הקטבים", גיליון 4, הגנה ועורף. לקריאת המאמר

קריין: גור מורד

Share | Download(Loading)